Refundacja NFZ / Dofinansowanie PFRON

 

Poradnik refundacyjny

Gdzie i w jaki sposób uzyskać dofinansowanie i refundację na sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego może być dofinansowany przez NFZ. Poradnik został stworzony w celu wyjaśnienia i tym samym ułatwienia, w jaki sposób uzyskać środki pomocnicze lub jak można zakupić wyroby medyczne za pomocą świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Nasz sklep, oprócz szerokiej oferty sprzętu, świadczy również pomoc w uzyskaniu dofinansowań w postaci profesjonalnego doradztwa, opartego na wieloletnim doświadczeniu we współpracy w NFZ. Pomożemy dobrać Państwu najlepszy sprzęt oraz objaśnimy wszelkie procedury związane z uzyskaniem środków PFRON (PCPR/MOPR).

Co to jest refundacja?

Refundacja NFZ to pokrycie przez Narodowy Fundusz Zdrowia części lub całości poniesionych przez Pacjenta kosztów zakupu określonego wyrobu medycznego.

Szczegółowa lista przedmiotów oraz zasady przyznawania refundacji w ramach NFZ zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.) w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Dodatkowo Pacjenci mogą również skorzystać z dopłaty ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) znajdujących się w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Czym są wyroby medyczne refundowane przez NFZ?

Do wyrobów medycznych refundowanych przez NFZ zaliczają się:

Produkty ortopedyczne – produkty wykorzystywane przy zaopatrzeniu kontuzjowanych części ciała. Głównie stosowane przy urazach i złamaniach, ale znajdują także zastosowanie u osób z niepełnosprawnościami (kiedy konieczne jest nadanie prawidłowego wzorca ruchu lub korekcja nieprawidłowości w budowie ciała). Zaliczają się do nich: stabilizatory, ortezy, sznurówki, kołnierze, opaski uciskowe, itp.

Sprzęt rehabilitacyjny – przyrządy i urządzenia wspierające funkcjonowanie i rehabilitację osób chorych i niepełnosprawnych. Należą do nich m.in. wózki inwalidzkie, balkoniki, chodziki, podpórki, kule, pionizatory oraz foteliki rehabilitacyjne.

Środki pomocnicze – produkty, które ułatwiają, a niekiedy nawet umożliwiają osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie. Pełnią zadanie codziennej pomocy. Do tej kategorii zaliczają się pieluchomajtki, cewniki, worki na mocz, produkty stomijne oraz materace przeciwodleżynowe

Kto może dostać dofinansowanie z NFZ?

Każda osoba, która jest ubezpieczona w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ZUS, ma prawo otrzymać refundację NFZ za sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, ortopedyczny oraz środki pomocnicze.

Refundacja przysługuje zarówno pacjentom leczonym przez lekarzy zatrudnionych w NFZ jak i leczonym prywatnie, w gabinetach komercyjnych, w ramach prywatnej wizyty. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, bądź nie wiesz czy Twój przypadek kwalifikuje się do refundacji i w jakim stopniu przysługuje Ci dofinansowanie na potrzebny sprzęt lub produkty, skontaktuj się z naszym specjalistą, który indywidualnie udzieli Ci porady i przedstawi możliwości pozyskania dodatkowych środków z NFZ, PFRON, PCPR lub fundacji i instytucji oferujących takie zapomogi poprzez email salonmedycznyswidnik@gmail.com lub telefon pod numerami 608 502 890 oraz 81 467 00 44

Czy przez poradę telefoniczną uzyskam zlecenie na sprzęt?

Tak, istnieje taka możliwość, wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie, gdzie zawarte są aktualności związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7651.html

Jaki lekarz może wystawić zlecenie na produkty refundowane przez NFZ?

Takie zlecenie może wystawić lekarz posiadający specjalne uprawnienia, a w przypadku zleceń na sprzęt specjalistyczny musi mieć on konkretną specjalizację. Nie jest istotne czy będzie to wizyta w placówce NFZ, w gabinecie komercyjnym czy też porada telefoniczna, fundamentalną kwestią jest posiadanie przez lekarza odpowiednich uprawnień oraz specjalizacji. Informację o tym, czy lekarz, u którego ma Pan/Pani zaplanowaną wizytę, posiada wyżej wymienione uprawnienia i specjalizację, otrzymacie Państwo w placówce, w której lekarz przyjmuje lub w spisie lekarzy mogących wystawić zlecenie lekarskie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku link : https://www.gov.pl/documents/292343/401506/Rozporz%C4%85dzenie+Ministra+Zdrowia+z+dnia+29+maja+2017+r.+w+sprawie+wykazu+wyrob%C3%B3w+medycznych+wydawanych+na+zlecenie+%28Dz.U.+poz.+1061%29.pdf/bc502e12-800f-9d9d-cd48-93db32cba1b4

Ortezy i stabilizatory, wózki inwalidzkie aluminiowe (kod NFZ P.129) oraz specjalne (kod NFZ P.130), pionizatory i inne specjalistyczne sprzęty powinien zlecić lekarz posiadający specjalizację w jednej z następujących dziedzin: ortopedii, traumatologii, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, chirurgii ogólnej, neurologii, neurologii dziecięcej, reumatologii, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej lub rehabilitacji medycznej

Dodatkowo warto wiedzieć, że obecnie każdy lekarz posiadający prawo do wykonywania zawodu – może wystawić zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Lekarz rodzinny(POZ) podczas wizyty w gabinecie lub za pomocą porady telefonicznej może wystawić zlecenie na produkty :

– Pieluchomajtki, wkładki, cewniki oraz worki, czyli produkty jednorazowe powinien zlecić lekarz podstawowej opieki medycznej (POZ) lub położna, czy też pielęgniarka z uprawnieniami, ewentualnie lekarz posiadający specjalizację w jednej z następujących dziedzin: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów, geriatra, ginekolog onkologiczny, itp.

  • Standardowe ręczne wózki inwalidzkie stalowe (kod NFZ P.127)
  • Balkoniki, chodziki lub podpórki (kod NFZ P.123)
  • Materace przeciwodleżynowe (kod NFZ P.117)
  • Poduszki przeciwodleżynowe (kod NFZ P.116)
  • Trójnogi lub czwórnogi (kod NFZ P.121)
  • Kule (kod NFZ P.118)

Gdzie i jak zrealizować zlecenie od lekarza?

Do realizacji zlecenia i odbioru sprzętu potrzebują Państwo dwóch rzeczy

  • numeru zlecenia
  • numeru PESEL

Zlecenia takie mogą Państwo złożyć w sklepach medycznych mających podpisaną umowę z NFZ. Nasz sklep posiada ową umowę, w związku z tym gwarantujemy Państwu kompleksową pomoc, zarówno w wypełnianiu dokumentacji oraz profesjonalnym doradztwie, w kwestii doboru sprzętu i transportu do Twojego domu.

W przypadku, gdy mieszkacie Państwo daleko od naszego sklepu stacjonarnego zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą na strony internetowej – https://skib-med.pl/ oraz do kontaktu poprzez email salonmedycznyswidnik@gmail.com lub telefon pod numerami 608 502 890 oraz 81 467 00 44

Nasza strona zawiera Po dostarczeniu zamówienia chętnie pokażemy Państwu jak obsługiwać sprzęt i jak najlepiej go wykorzystywać.

W przypadku, gdy osoba wypisująca wniosek (np. lekarz) – nie dokona weryfikacji zlecenia np. przez awarię systemu (czyli nie nada unikalnego numeru identyfikacji zlecenia) – jesteśmy w stanie zrobić to za nią, poprzez uzupełnienie danych, w takim przypadku klient musi przesłać nam skany lub zdjęcia dokumentów, resztą zajmiemy się my, ponieważ posiadamy takie uprawnienia, dzięki umowie z NFZ.

Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że od 1 stycznia 2020 roku działa internetowy system online epotwierdzenia zlecenia NFZ, dzięki któremu lekarze wystawiając zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne lub środki pomocnicze automatycznie potwierdzają prawo do świadczeń już na etapie wizyty lekarskiej, bądź za pośrednictwem telefonicznej porady z Pacjentem. Jego stworzeniu przyświecał cel: ułatwić pacjentom realizację wniosków na wyroby medyczne. W nowym systemie Pacjent nie musi już samodzielnie odwiedzać oddziału NFZ, aby potwierdzać zlecenie uprzednio wystawione przez lekarza. Obecnie wystarczy jedynie wizyta u lekarza specjalisty lub telefoniczna porada z lekarzem rodzinnym (POZ), który od razu wystawi gotowy do realizacji w wybranym sklepie medycznym dokument bez konieczności wizyty w oddziale NFZ.

Czy przez poradę telefoniczną uzyskam zlecenie na sprzęt?

Tak, istnieje taka możliwość, wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie, gdzie zawarte są aktualności związane z obecną sytuacją epidemiologiczną.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne,7651.html

Wielkość i częstotliwość przyznawanej refundacji

Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez uprawnioną do tego osobę w dużym stopniu determinuje stopień uzyskanej refundacji. Pacjent ma prawo dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego i najbardziej dopasowanego do siebie produktu, jednak wartość refundacji jest stała i w zależności od kodu NFZ na wybrany produkt wynosi 70% lub 100% limitu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Dla przykładu limit dofinansowania na wózek inwalidzki może wynosić 100%, czyli 600 zł w przypadku standardowego wózka inwalidzkiego stalowego (kod NFZ P.127), 1700 zł dla wózka inwalidzkiego aluminiowego (kod NFZ P.129) lub 3000 zł w przypadku wózka inwalidzkiego specjalnego (kod NFZ P.130), natomiast na balkonik, chodzik lub podpórkę (kod NFZ P.123) limit wynosi już tylko 70% z kwoty 240 zł.
Ortezy i stabilizatory dla osób dorosłych refundowane są w 90%, a dla dzieci do 18 roku życia w 100%.

Częstotliwość ubiegania się o następny produkt w ramach tego samego kodu refundacyjnego również ustalona jest przez Ministerstwo Zdrowia. Przykładowo dla wózka inwalidzkiego okres ten wynosi 4 lata, a w przypadku balkonika rehabilitacyjnego wynosi już 5 lat.

Pacjenci, którzy potrzebują nowego produktu w krótszym terminie, również mają szansę na uzyskanie refundacji z NFZ. Rozporządzenie dopuszcza ubieganie się o sprzęt w przyspieszonym trybie, po odpowiedniej argumentacji. Dla przykładu, jeżeli dziecko wyrosło z wózka lub jeśli wózek nie spełnia już oczekiwań, lub w przypadku jeśli stan pacjenta pogorszył się, bądź poprawił na tyle, że potrzebuje mniej lub bardziej specjalistycznego produktu.

Taka argumentacja poparta odpowiednią opinią lekarską przyczynią się do pozytywnego rozpatrzenia prośby. Warto zaznaczyć, iż pacjenci posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (tzw. I grupa) w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, uprawnieni są do otrzymania wyrobu medycznego do wysokości limitu wg wskazań medycznych, bez uwzględniania okresów użytkowania. Oznacza to, że Pacjenci uwzględnieni w tej grupie mogą starać się o wydanie nowego sprzętu medycznego częściej niż jeden raz w okresie jego użytkowania.Nieco inaczej wygląda refundacja w przypadku produktów pomocniczych, takich jak: pieluchomajtki, stomia, cewniki lub worki. Dla tych produktów lekarz POZ wystawia zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie, obejmujące maksymalnie 12 miesięcy.

Można je zrealizować częściowo wg swojego uznania na dany miesiąc lub w przód. Nie ma możliwości realizacji zlecenia za minione miesiące.

Dodatkowe źródła dofinansowania z NFZ i PCPR

Dofinansowanie z tych źródeł dotyczy między innymi wózków inwalidzkich, o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz NFZ mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Istnieje kilka programów z których można uzyskać pomoc finansową.

Pacjenci ubiegający się o dodatkowe środki mogą skorzystać z dofinansowania na łóżka rehabilitacyjne, fotele pionizujące, podnośniki, czy też rowerki dla osób niepełnosprawnych. Można starać się również o zwrot poniesionych kosztów przy zakupie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z NFZ.

Szczegóły wsparcia ze środków PFRON można zaleźć na stronie: pfron.org.pl. W zakładce SOW/Informator/Osoby niepełnosprawne znajdują się informacje na temat programów dofinansowujących, a także jakie należy złożyć dokumenty i jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do danego programu.

Kolejnym programem finansowanym przez PFRON jest Program Aktywny Samorząd, z którego można uzyskać dofinansowanie na zakup wózków elektrycznych, skuterów lub fotelików rehabilitacyjnych samochodowych. Z założenia jest to jednak program, który przede wszystkim ma pomóc pacjentom niepełnosprawnym powrócić do aktywności w społeczeństwie lub polepszyć jego obecne warunki, dlatego też nie każdy spełni warunki kwalifikacji do programu.